logo

65–42–M/02 CESTOVNÍ RUCH A STRAVOVACÍ SLUŽBY

PROFI GO turistický produktAbsolventi tohoto nového studijního oboru se uplatní např. jako pracovníci cestovních kanceláří a agentur, turistických informačních center a hotelových komplexů, jako průvodci cestovního ruchu, ve veřejné správě na úseku rozvoje cestovního ruchu, v oblasti hotelů, stravovacích zařízení, dopravních organizací apod.

Škola má upravený školní vzdělávací program také na oblast gastronomických služeb. Absolvent bude disponovat kompetencemi pro řídící činnost v provozovnách veřejného stravování. Odborné schopnosti a dovednosti si žáci mohou zkvalitnit výběrem kurzů světových kuchyní, cukrářství, barmanských a someliérských kurzů, jejichž úspěšné absolvování je potvrzeno platným certifikátem.

Absolvent bude připraven ke studiu na vysoké škole a na vyšší odborné škole, které jsou zaměřeny na cestovní ruch, gastronomii nebo jinou ekonomickou oblast.

Školní vzdělávací program tohoto oboru je ke stažení zde. Zde jsou k nahlédnutí doplňky k ŠVP Cestovní ruch a stravovací služby platné od školního roku 2020/2021 ve formátu pdf.

Na Mezinárodním veletrhu cestovního ruchu v Brně v roce 2015 Josef Kratochvíl a Lukáš Mahnert reprezentovali naši školu v soutěži PROFI GO turistický produkt, kde navrhli jednodenní výlet po Rakovnicku. V konkurenci VŠ i VOŠ se studenti propracovali až do samotného finále, které proběhlo na zmiňovaném veletrhu. Studentka Sára Kňourková bojovala v soutěži o královnu regionů ČR REGION REGINA, kde měla ve čtyřech disciplínách co nejlépe představit svůj region. Získala Čestné uznání pro nejmladší účastnici a celkově se umístila na krásném 4. místě. Naši soutěžící byli studenty 1. ročníku, a přesto dosáhli velmi pěkných výsledků.

Mezinárodní veletrhy cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2016 v Brně

14. – 17. leden 2016

V rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2016 v Brně se studenti 2. ročníku oboru cestovní ruch a stravovací služby ISŠ Rakovník zúčastnili dvou soutěží: 19. ročníku soutěže o královnu regionů České republiky REGION REGINA 2016 a 4. ročníku PROFI GO 2016 – turistický produkt, což je soutěž o nejlepší turistický produkt k podpoře cestovního ruchu v daném regionu.

V soutěži REGION REGINA studentka Tereza Slavíková prezentovala Rakovnicko ve čtyřech disciplínách – pozvánka do regionu, krajový prvek, volná disciplína a krajové jídlo. Tereza Slavíková se stala druhou vicemiss soutěže o královnu regionů České republiky.

V soutěži PROFI GO 2016 měli studenti za úkol zpracovat turistický produkt v podobě produktového balíčku podle stanovených kritérií. Součástí celkového hodnocení byla i ústní prezentace produktu na veletrhu. Tříčlenný tým ve složení Barbora Bartošová, Kristýna Zarubová a Marián Bok získal ocenění za nejlepší prezentaci svého produktu na veletrhu a celkově v konkurenci středních a vysokých škol z celé ČR obsadil se svým produktem krásné 5. místo.

Ing. Astrida Peruthová, Ing. Jana Somolová

Následující fotografie vám přiblíží atmosféru v Brně:

miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně miniatura obrázku z Mezinárodního veletrhu cestovního ruchu v Brně

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník