logo

2023/2024

Pracovna č. 308

V pátek začíná 7. vyučovací hodina ve 13.00 hodin a končí ve 13.45 hodin. Další vyučovací hodina začíná ve 13.55 hodin.

4CR nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

4CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Rus. jazyk Něm. jazyk
Rozvrh 4. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – sudý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
PondělíRus. jazyk Něm. jazyk Psychologie Ekonomika Český jazyk a literatura Matematika Pís. a el. kom. Angl. jazyk Prakt. cvičení Angl. jazyk Prakt. cvičení Angl. jazyk
Úterý Účetnictví Inf. a kom. tech. Účetnictví Inf. a kom. tech. Rus. jazyk Něm. jazyk Hotel. a láz. služby Hotel. a láz. služby Pís. a el. kom. Angl. jazyk Prakt. cvičení Angl. jazyk Prakt. cvičení Angl. jazyk
Středa Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika Matematika Účetnictví (R) Účetnictví (N) Angl. jazyk Angl. jazyk Občanská nauka
Čtvrtek Cestovní ruch Rus. jazyk Něm. jazyk Psychologie Marketing a managem. Účetnictví (N) Účetnictví (R) Matematika
Pátek Základy práva Cestovní ruch Tělesná výchova Tělesná výchova
Rus. jazyk Něm. jazyk
Rozvrh 4. CR maturitní studium Cestovní ruch a stravovací služby – lichý týden
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Den od 8.00 do 8.45 od 8.55 do 9.40 od 10.00 do 10.45 od 10.55 do 11.40 od 11.45 do 12.30 od 12.30 do 13.15 od 13.15 do 14.00 od 14.10 do 14.55 od 15.00 do 15.45
PondělíRus. jazyk Něm. jazyk Matematika Ekonomika Český jazyk a literatura Základy práva Pís. a el. kom. Angl. jazyk Prakt. cvičení Angl. jazyk Prakt. cvičení Angl. jazyk
Úterý Hotel. a láz. služby Hotel. a láz. služby Účetnictví Inf. a kom. tech. Účetnictví Inf. a kom. tech. Psychologie Pís. a el. kom. Angl. jazyk Prakt. cvičení Angl. jazyk Prakt. cvičení Angl. jazyk
Středa Český jazyk a literatura Český jazyk a literatura Matematika Matematika Účetnictví (R) Účetnictví (N) Rus. jazyk Něm. jazyk
Čtvrtek Matematika Rus. jazyk Něm. jazyk Marketing a managem. Cestovní ruch Účetnictví (R) Účetnictví (N) Angl. jazyk Angl. jazyk Občanská nauka
Pátek Cestovní ruch Psychologie Tělesná výchova Tělesná výchova

Třídní učitelka: RNDr. Milena Knappová

Další vyučující:

Ing. Astrida Peruthová

Mgr. Robert Kupka

Ing. Jana Somolová

Mgr. Ilona Musilová

Mgr. Dita Koutníková

Mgr. Gabriela Vyskočilová

PhDr. Marie Cafourková

Bc. Natalia Zdobinska

Mgr. Miroslava Růžičková

Bc. Daniel Knapp

Radek Červený

Mgr. Ludmila Chytalová

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník