logo

1A nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1A zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1B nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1B zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2A nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2A zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2B nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2B zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3A nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3A zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3B nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3B zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1N nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1N zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2N zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1CR nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

1CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

2CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3CR nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

3CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

4CR nezletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

4CR zletilý žák žádost o uvolnění z vyučování

Žádost o uvolnění žáka na dobu delší než 3 dny

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova pro neplnoletého žáka

Žádost o uvolnění z předmětu tělesná výchova pro plnoletého žáka

Potvrzení o převzetí žáka ze školní akce

Přihláška k maturitní zkoušce – nový tiskopis.

Doplňky ke školnímu řádu Integrované střední školy Rakovník související s distanční výukou

Školní řád Integrované střední školy Rakovník, příspěvkové organizace

Seznam maturitní četby pro třídy 4CR a 2N ve školním roce 2022/2023.

Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virové choroby

Upozornění k požadovanému zohlednění studenta

Přihláška ke studiu na střední škole, denní forma vzdělávání

Přihláška ke studiu nástavbového studia na střední škole

Přihláška ke studiu na vysoké škole

Přihláška ke studiu na vyšší odborné škole

Výroční zpráva o činnosti 2021/2022

Výroční zpráva o činnosti 2022/2023

©ISŠ Rakovník