logo
logo

V rámci projektu Zkvalitnění kompetencí pedagogů ISŠ Rakovník výzvy EU penizeskolam.cz vypracovali učitelé digitální učební materiály pro odborné předměty i odborný výcvik. Z peněz poskytnutých na realizaci tohoto projektu bylo zakoupeno deset notebooků pro učitele tvořící digitální učební materiály a do pěti pracoven byly zakoupeny interaktivní datové projektory na sklopných ramenech s ozvučením. Je tak umožněno využívat ve výuce moderní technologie.

Všechny digitální učební materiály vytvořené v tomto projektu je možno získat zapůjčením v budově školy nebo stáhnout z databáze výstupů.

K opakování učiva a přípravě na maturitní zkoušku můžete využít materiály vytvořené v šabloně IV/2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků středních škol.

Planimetrie, opakování základního učiva:

výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie výukový materiál základní pojmy planimetrie

Slovní úlohy, souhrnné opakování:

Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování Slovní úlohy, souhrnné opakování

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník