logo

udělení titulu Škola udržitelného rozvojeDne 15. března 2018 byla naše škola vyhodnocena jako Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje. Certifikát nám předával náměstek hejtmanky pro oblast životního prostředí Ing. Miloš Petera.

Co je škola udržitelného rozvoje?

Naše škola má ve svém programu zahrnuto EVVO (environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu). EVVO probíhá ve výuce, škola organizuje projekty a další akce spojené s tímto vzděláváním. Tento titul uděluje Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy (KEV), jehož členem je i naše škola.

Hmyzí hotely

Koordinátorka EVVO:

Ing. Věra Robová

Zde si můžete prohlédnout Certifikát Environmentálního vyúčtování za rok 2017 ve formátu pdf.

Zde si můžete prohlédnout Certifikát Environmentálního vyúčtování za rok 2016 ve formátu pdf.

Hmyzí hotely Ukliďme Česko Recyklohraní Den Země

Hmyzí hotely

Během června jsme navštívili nové středisko Včelí stráže v Rakovníku, kde nám pan Jiří Cafourek vysvětlil funkci a stavbu hmyzích hotelů. Třídy 1. A a 1. B se zapojily do soutěže o nejkrásnější hmyzí hotel.

Ing. Věra Robová

Fotografie z akce:

miniatura obrázku z instalace hmyzích hotelů miniatura obrázku z instalace hmyzích hotelů miniatura obrázku z instalace hmyzích hotelů miniatura obrázku z instalace hmyzích hotelů miniatura obrázku z instalace hmyzích hotelů miniatura obrázku z instalace hmyzích hotelů

Návrat k menu

Ukliďme Česko

I letos se naše škola připojila k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Do očisty okolí se zapojily téměř všechny třídy. V úterý 19. dubna jsme začali uklízet již v 8.00 hodin. Přestože se o okolí staráme pravidelně, i tak se nasbíralo velké množství odpadků. Doufejme, že takto čistá zákoutí vydrží co nejdéle. Děkujeme všem zúčastněným třídám.

Mgr. Ilona Musilová

Prohlédněte si několik fotografií:

miniatura obrázku z akce Ukliďme Česko miniatura obrázku z akce Ukliďme Česko miniatura obrázku z akce Ukliďme Česko

Návrat k menu

RECYKLOHRANÍ

Naše škola je zapojena v projektu Recyklohraní. Studenti a zaměstnanci se podílejí na třídění a sběru odpadů a na plnění úkolů v rámci tohoto projektu. Jedná se např. o sběr nepoužívaných mobilů, baterií, elektrozařízení, výrobu ekovlajky ke Dni Země, návrh řešení odstranění černé skládky. Za splnění úkolů škola získává body, které může v katalogu odměn směnit za zvolené předměty. Tak bylo v uplynulém období pořízeno osm vědeckých kalkulaček, které jsou velmi intenzivně využívány v hodinách matematiky. Dále byly pořízeny reproduktory k ozvučení pracovny, hra Petangue a kancelářské potřeby. V přízemí školy je umístěn sběrný kontejner. Objemnější zařízení po domluvě odvezeme. Recyklohraní slouží dobré věci.

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

Den Země, mezinárodní svátek životního prostředí

22. dubna slaví Den Země miliony lidí z více jak 140 zemí světa. Na mnoha místech se konají jarmarky, festivaly, pochody, soutěže, koncerty, úklidové práce a jiné aktivity. Od roku 1990 je 22. duben jako světový svátek slaven i v České republice.

Tradice oslav Dne Země se datuje od 22. dubna 1970, kdy se na různých místech Spojených států amerických shromáždilo na 20 milionů lidí, kteří demonstrovali za zdravější životní prostředí.

Co je cílem akce Ukliďme Česko?

V rámci oslav Dne Země se naše škola zapojila do 8. ročníku celorepublikové dobrovolnické akce Ukliďme Česko. Tato akce vychází z mezinárodního osvědčeného hesla Let's do it! (Pojďme na to, uděláme to!). Tento typ úklidových akcí proběhl úspěšně ve více než 100 zemích. Loňský ročník byl oceněn Ekologickým Oskarem. Cílem pro rok 2015 bylo zapojit více dobrovolníků, uklidit více černých skládek a vyvolat celospolečenskou debatu o černých skládkách a nepořádku kolem nás.

Jak se zapojila naše škola?

Dne 17. dubna 2015 pod záštitou města Rakovníka naši žáci a učitelé provedli úklid okolí školy – pod hypermarketem Albert, za garážemi školy a budovou MZE, u budovy SBD a v přilehlém okolí budovy školy a školního hřiště. Akce se zúčastnily třídy 1.A, 3.A, 1.NA, 1.NB, 1.CR.

Děkujeme všem dobrovolníkům za účast a podporu při zlepšování prostředí v okolí školy.

Ing. Věra Robová

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník