logo

Integrovaná střední škola Rakovník se stala jednou z pěti autorizovaných osob pro obor KOMINÍK v rámci ČR. Více informací najdete v záložce Autorizace.

36-56-H/01 KOMINÍKkominík

Tříletý učební obor je zakončený závěrečnými zkouškami. Absolvent získává střední odborné vzdělání. Tento učební obor je podporován zřizovatelem školy.

Naši kominíci jsou první v republice! Josef Koudelka a Patrik Panoch zvítězili v IX. ročníku mistrovství ČR v oboru kominík. Třídenní soutěž s mezinárodní účastí je součástí Stavebního veletrhu Brno a je zařazena do přehlídky Zlaté české ručičky. Velké poděkování patří také jejich učiteli odborného výcviku Ing. Josefu Melčovi.

medaileDo tohoto učebního oboru se mohou hlásit žáci ze všech krajů ČR, výhodou pro jejich přijetí bude zajištění odborného výcviku žáka v místě bydliště u kvalifikovaného kominíka či kominické firmy.

Jedná se o obor s velmi dobrým uplatněním v praxi. Kvalifikovaných kominíků je nedostatek. Absolvent tohoto učebního oboru je schopen samostatně vykonávat činnosti spojené s instalací a sanacemi, čištěním a kontrolou komínů, kouřovodů, spotřebičů paliv a dalších zařízení. Žáci jsou také připravováni na provádění technické kontroly, nacházení možných požárních rizik, učí se měřit a vypočítat tah komínu a odstraňovat závady. Mohou poskytovat poradenskou činnost pro ekonomické a ekologické vytápění.

Pokud se nebojíte výšek a hledáte zajímavé povolání, je učební obor kominík právě pro vás.

Pokud se chcete podívat na kominíky v akci, použijte odkaz https://www.youtube.com/watch?v=81uPFSGoRl8.

Všechna fota na této stránce pořídil pan Jaromír Olič:

miniatura obrázku kominických učňů miniatura obrázku kominických učňů miniatura obrázku kominických učňů miniatura obrázku kominických učňů miniatura obrázku kominických učňů

Návrat k menu

A opět kominíci:

miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík miniatura obrázku výcviku učňů učebního oboru kominík

Návrat k menu

V pátek 6. listopadu 2015 se zástupci jednotlivých ročníků učebního oboru kominík společně se svým učitelem odborných předmětů a odborného výcviku panem Jaromírem Oličem zúčastnili valné hromady cechu kominíků ve Slaném.

Ze setkání cechu kominíků si můžete prohlédnout několik fotografií:

miniatura obrázku ze setkání cechu kominíků ve Slaném miniatura obrázku ze setkání cechu kominíků ve Slaném miniatura obrázku ze setkání cechu kominíků ve Slaném miniatura obrázku ze setkání cechu kominíků ve Slaném

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník