logo

64-41-L/51 PODNIKÁNÍmaturitní ples

Dvouleté denní nástavbové maturitní studium je určeno pro absolventy tříletých učebních oborů SOU. Podmínkou přijetí je úspěšné ukončení tříletého učebního oboru a získání výučního listu.

Cílem je připravit absolventa pro podnikatelskou dráhu v jeho profesní oblasti. Během studia se studenti seznamují s manažerskými a marketingovými činnostmi ve firmě, s činnostmi spojenými s nákupem, výrobou a prodejem, finančním hospodařením firmy, počítačovým zpracováním agend apod. Nedílnou součástí odborného vzdělání jsou i znalosti právních předpisů a zákonů potřebných pro podnikatelskou činnost a dovednosti v komunikaci se zákazníky a partnery. Úspěšní absolventi se po vykonání maturitní zkoušky mohou ucházet o studium na vysokých školách a vyšších odborných školách.

Školní vzdělávací program tohoto oboru je ke stažení zde.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník