logo
Hříšný tanec Welcome to Hell Sladká třicátá

Mezi vrcholné akce středoškolského života patří plesy. Důstojné zázemí jim v Rakovníku poskytuje Kulturní centrum, které také nabízí pomoc při jejich pořádání. Na maturitní a absolventské plesy účastníci dlouho vzpomínají. Zdařilé plesy si to určitě zaslouží.

Hříšný tanec

10. března 2018 patřilo KC Rakovník studentům 4. ročníku oboru Cestovní ruch a stravovací služby. Tento ples vycházel z úspěšného filmu Hříšný tanec a Bejbi opravdu nesedělo v koutě. Ples moderovala Marcela Škábová.

Ples nám připomenou fotografie:

Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR. Maturitní ples 4. CR.

Návrat k menu

Welcome to Hell

V sobotu 6. ledna 2018 otevřel plesovou sezónu v Rakovníku slavnostní ples naší školy.

Celkem třicet osm budoucích absolventů oborů kuchař, číšník, kuchařka, servírka, zedník, truhlář, kominík a studentů 2. ročníku nástavbového studia oboru Podnikání se podílelo na uspořádání slavnostního dekorování na parketu KC Rakovník, který byl také spolupořadatelem akce.

Předcházely tomu velké přípravy, zdobení, shánění cen do soutěže diváků, výroba kulis, nácvik vystoupení, výběr tématu plesu a mnohé další aktivity. Při plnění všech školních povinností a praxe to nebylo vůbec lehké a o to větší nervozita a adrenalin vystoupaly v každém z nás v den D, kdy všichni společně se svými učiteli a rodiči oslavili chvíle předcházející zakončení studia.

Moderování plesu se s naprostým přehledem zhostili moderátoři rádia Relax Jan Ladra a Michal Pospíchal, hudební doprovod skvěle obstarala domácí skupina Ideal Band.

Ples proběhl velmi úspěšně, bez rušivých momentů, k všeobecné spokojenosti více jak pěti set návštěvníků. Děkujeme všem partnerům akce, drobným i větším sponzorům, vedení školy, stejně tak účastníkům a učitelům za přípravu a zorganizování slavnostního večera. Všem zúčastněným i těm, kteří se z různých příčin na plesu nemohli podílet, přejeme mnoho úspěchů před zkušebními komisemi a hodně štěstí při volbě témat a otázek.

Mgr. Robert Kupka, třídní učitel 3. A

Krásný večer nám nejlépe připomenou fotografie:

Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples. Maturitní a absolventský ples.

Návrat k menu

Sladká třicátá – 9. leden 2016

Maturitní a absolventský ples máme šťastně za sebou. Byl to po delší době opět ples naší školy pořádaný v KC Rakovník a byl první z letošních středoškolských plesů v Rakovníku. Jakubovi Novému ze 2. NA se podařilo přesvědčit končící třídy nástavbového studia a učebního oboru kuchař – číšník o tom, že je třeba uspořádat jeden společný ples. Jak říká, po shlédnutí filmu Velký Gatsby loni na jaře bylo jasné i téma plesu – třicátá léta minulého století.

Ples skončil, je třeba se intenzivně připravovat na maturitní a závěrečné zkoušky. Ať vám na něj zůstanou krásné vzpomínky a hodně úspěchů v dalším životě!

RNDr. Milena Knappová

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník