logo

Preventista sociálně patologických jevů:

Mgr. Robert Kupka

V rámci školské prevence rizikového chování během druhé vlny epidemie covid–19 jsme se účastnili dotazníkového šetření, ve kterém můžete porovnat sběr vyhodnocených dat, které se týkají několika ukazatelů. Například komunikace rodičů se školou, užití typů distančního prostředí k výuce, význam distančního prostředí v rámci prevence a podobně. Výsledky jsou zajímavé pro pedagogy i rodiče. Dotazník je k nahlédnutí v uvedeném odkazu: https://www.kr-stredocesky.cz/documents.

MIŠ (minimalizace šikany) – užitečný odkaz http://www.minimalizacesikany.cz/ pro rodiče, zaměstnance a žáky školy, ve kterém můžete zcela anonymně nebo naopak v rodinném prostředí nebo o vyučovacích hodinách pracovat s užitečnými odkazy, které jsou soustředěny na uvedeném oficiálním úložišti podporovaném MŠMT.

Zde se můžete prostřednictvím letáku seznámit s činností veřejného ochránce práv – ombudsmana.

NE drogám

Řekni NE drogám – řekni ANO životu

V červnu loňského roku proběhla zdařilá interaktivní beseda v zasedací místnosti školy. Uspořádalo ji Občanské sdružení ŘEKNI NE DROGÁM – ŘEKNI ANO ŽIVOTU v rámci projektu Cyklo–běh Českou republikou bez drog.

Přednáška plná vtipu, nadsázky, ale i tvrdé reality gradovala a studentům i nám pedagogům se velmi líbila. Určitě patřila k tomu nejpovedenějšímu, co v této tematice škola pořádala. Mnoho užitečných odkazů pro vás i pedagogy najdete na tomto webovém odkazu: www.rekninedrogam.cz.

Na tuto přednášku navázala zajímavá prezentace zaměřená na prevenci patologických jevů v mezipatře školy. Pro aktuálnost je nástěnka ponechána na svém místě do konce září i v počátcích nového školního roku.

Několik fotografií ze zmíněné přednášky:

miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech miniatura obrázku z přednášky o závislostech

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník