logo

Školská rada Integrované střední školy Rakovník:

Mgr. Robert Kupka
zástupce za pedagogické pracovníky, předseda
Kontakt pro dotazy rodičů a žáků k chodu školy: Robert.Kupka@issrako.cz
Ing. Zdeněk Nejdl
zástupce za Středočeský kraj
Renáta Fryčová DiS.
pracovník SKÚ za zřizovatele
Alexandra Laubrová
zástupce za rodiče

Hlavním úkolem školské rady je projednávat a schvalovat výroční zprávy o činnosti školy, školní řád, stipendijní řád a pravidla pro hodnocení vzdělávání žáků. Dále školská rada vyjadřuje své názory a návrhy k ŠVP, koncepčním záměrům rozvoje školy a rozpočtu.

Zápis ze schůze školské rady dne 3. listopadu 2022.

©ISŠ Rakovník