logo

Výchovná poradkyně:

Mgr. Miroslava Růžičková

Úřední hodiny:

Sudý týden: Středa od 10.55 do 11.40 hodin

Lichý týden: Pondělí od 11.40 do 14.00 hodin

V ostatních dnech kdykoli po domluvě.

Telefon: 603 263 791

Kabinet: 2. patro, číslo dveří 304

Adresa elektronické pošty: ruzickova.m@issrako.cz

Výchovná poradkyně Mgr. Miroslava Růžičková se těší na spolupráci s vámi. V případě jakýchkoli problémů ji neváhejte kontaktovat.

Zde si můžete prohlédnout Plán práce výchovné poradkyně pro školní rok 2023/2024 a Časový harmonogram k plánu práce výchovné poradkyně pro školní rok 2023/20224.

Zde se můžete prostřednictvím letáku seznámit s činností veřejného ochránce práv – ombudsmana.

©ISŠ Rakovník