logo

Souhrnné informace o učebním oboru kuchař, kuchařka – číšník, servírka ve formátu pdf.

certifikát65-51-H/01 KUCHAŘ, KUCHAŘKA – ČÍŠNÍK, SERVÍRKA

Tříletý učební obor je zakončený závěrečnými zkouškami. Absolvent získává střední odborné vzdělání.

naši učni v Itálii

Učební obor je zaměřen na oblast společného stravování, velký důraz je kladen na odborné předměty technologie, stolničení a odborný výcvik. Žáci si osvojí techniky zpracování potravin a nápojů z mnoha hledisek, dovedou sestavit jídelní a nápojové lístky podle gastronomických pravidel, zvládnou obsluhu před hostem, umí kalkulovat ceny, osvojí si profesní chování a společenské vystupování. Jsou schopni poskytovat informace o podávaných jídlech a nápojích a zvládnou mnoho dalších dovedností.

Naše škola je členem Asociace kuchařů České republiky.

Učni se mohou zúčastňovat odborných stáží v Itálii, kde se naučí připravovat tradiční italské pokrmy přímo od tamních kuchařů.

Součástí závěrečných zkoušek tohoto učebního oboru je příprava slavnostní tabule na zvolené téma, např. Vánoce, svatba, zvěřinové hody či oslava významných narozenin. Pojďte si prohlédnout, jak takové tabule vypadají.

Slavnostně prostřené tabule:

miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí miniatura obrázku slavnostních tabulí

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník