logo

Od září školního roku 2024/25 otevíráme tyto obory:

  • 65-42-M/02 Cestovní ruch, čtyřletý studijní obor zakončený maturitou
  • 64-41-L/51 Podnikání, dvouletý nástavbový studijní obor zakončený maturitou
  • 36-67-H/01 Zedník, tříletý učební obor zakončený výučním listem
  • 33-56-H/01 Truhlář, tříletý učební obor zakončený výučním listem
  • 36-56-H/01 Kominík, tříletý učební obor zakončený výučním listem
  • 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka - číšník, servírka, tříletý učební obor zakončený výučním listem

Vyhlášení přijímacího řízení je k nahlédnutí zde.

Zde se můžete seznámit s kritérii pro přijetí do čtyřletého studijního oboru Cestovní ruch a stravovací služby, dále s kritérii pro přijetí do dvouletého nástavbového studia a s kritérii pro přijetí do učebních oborů kuchař, kuchařka – čísník, servírka, kominík, truhlář, zedník.

Informace o podávání přihlášek včetně ukázkových videí jsou k dispozici na stránkách https://www.prihlaskynastredni.cz/rodice-zaci.html. Tiskopisy přihlášek a jiné dokumenty jsou ke stažení na webu https://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Prostřednictvím této prezentace se můžete rychle seznámit s naší školou.

Učební obory zedník a kominík jsou podporovány zřizovatelem školy.

Dále jsou učni všech učebních oborů finančně odměňováni za produktivní práci na zakázkách, výše těchto odměn závisí na druhu a množství odvedené práce.

Více si o učebních a studijních oborech, které vás zajímají, přečtěte v jednotlivých záložkách. Dostanete se k nim pomocí nabídky v horní části stránky.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník