logo

Zveřejňujeme výsledky prvního kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 pro studijní obory cestovní ruch a podnikání. Pro zobrazení výsledků stiskněte název oboru.

Zveřejňujeme výsledky prvního kola přijímacího řízení na školní rok 2023/2024 pro učební obory kominík, truhlář, zedník a kuchař – číšník. Pro zobrazení výsledků stiskněte název oboru.

MŠMT stanovilo ve školním roce 2022/2023 konání jednotné zkoušky v následujících termínech:

Řádné termíny:

  1. termín: 13. dubna 2023
  2. termín: 14. dubna 2023

Náhradní termíny:

  1. termín: 10. května 2023
  2. termín: 11. května 2023

Od září školního roku 2023/24 otevíráme tyto obory:

  • 65-42-M/02 Cestovní ruch, čtyřletý studijní obor zakončený maturitou
  • 64-41-L/51 Podnikání, dvouletý nástavbový studijní obor zakončený maturitou
  • 36-67-H/01 Zedník, tříletý učební obor zakončený výučním listem
  • 33-56-H/01 Truhlář, tříletý učební obor zakončený výučním listem
  • 36-56-H/01 Kominík, tříletý učební obor zakončený výučním listem
  • 65-51-H/01 Kuchař, kuchařka - číšník, servírka, tříletý učební obor zakončený výučním listem

Přihlášky ke studiu odevzdávejte (osobně, poštou) do 1. března 2023.

Prostřednictvím této prezentace se můžete rychle seznámit s naší školou.

Zahájená přijímací řízení na následující obory ve školním roce 2022/2023
Kód oboru Obor Délka studia Forma studia Zakončení
65-42-M/02 Cestovní ruch 4 Denní Maturita
64-41-L/51 Podnikání (nástavbové studium pro žáky s výučním listem) 2 Denní Maturita
36-67-H/01 Zedník 3 Denní Výuční list
33-56-H/01 Truhlář 3 Denní Výuční list
36-56-H/01 Kominík 3 Denní Výuční list
65-51-H/01 Kuchař/číšník 3 Denní Výuční list

Zde se můžete seznámit s kritérii pro přijetí do čtyřletého studijního oboru Cestovní ruch a stravovací služby, dále s kritérii pro přijetí do dvouletého nástavbového studia a s kritérii pro přijetí do učebních oborů kuchař, kuchařka – čísník, servírka, kominík, truhlář, zedník.

Mgr. Karel Mencl v. r., ředitel školy

Zde si můžete stáhnout přihlášku ke studiu na střední škole, denní forma vzdělávání a přihlášku ke studiu nástavbového studia na střední škole.

Učební obory zedník a kominík jsou podporovány zřizovatelem školy.

Dále jsou učni všech učebních oborů finančně odměňováni za produktivní práci na zakázkách, výše těchto odměn závisí na druhu a množství odvedené práce.

Více si o učebních a studijních oborech, které vás zajímají, přečtěte v jednotlivých záložkách. Dostanete se k nim pomocí nabídky v horní části stránky.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník