logo

Důležité upozornění pro maturující studenty: Didaktické testy a písemné práce společné části MZ PODZIM 2016 budete letos psát na Gymnáziu Zikmunda Wintera.

Informace o závěrečných učňovských zkouškách: Písemná závěrečná zkouška pro učňovské obory v termínu PODZIM 2016 se koná 19. září 2016; 20. – 22. září 2016 se budou podle oborů konat praktické závěrečné zkoušky a 23. září 2016 se budou konat ústní závěrečné zkoušky.

PROVOZ SEKRETARIÁTU ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH JE V PRACOVNÍ DNY OD 8.00 DO 13.00 HODIN.

Rozvrhy tříd na našem webu jsou ze školního roku 2015/2016. Rozvrhy pro školní rok 2016/2017 budou zveřejněny počátkem září.

Blíží se podzimní termíny maturitních zkoušek. Informace o didaktických testech a písemných pracích si přečtěte zde nebo v záložce Informace k maturitám.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Beseda se senioryO akcích, kterých se zúčastnili naši studenti v průběhu jara s paní učitelkou Mgr. Gabrielou Vyskočilovou, se můžete dočíst v záložce Akce školy. Přečtěte si o setkání se seniory v Galerii Samson a o návštěvě sklárny v Nižboru.

Zájemci o složení maturitní zkoušky v termínu PODZIM 2016 mohou v případě jakýchkoli dotazů kontaktovat PhDr. Marii Cafourkovou. Mnoho užitečných informací najdete v záložce Informace k maturitám.

Závěrečné zkoušky žáků třetích ročníků učebních oborů jsou opět tady. V záložce Akce školy budete nacházet průběžně fota ze závěrečných zkoušek různých oborů.

Vrátili jsme se z Itálie. V záložce Erasmus+ najdete víc o této odborné stáži.

Upozorňujeme, že ve druhém kole přijímacího řízení budeme přijímat ještě několik uchazečů na volná místa v oborech: 65-42-M/02 – Cestovní ruch (čtyřletý obor s maturitou), 36-67-H/01 – Zedník (tříletý obor s výučním listem), 33-56-H/01 – Truhlář (tříletý obor s výučním listem), 36-56-H/01 – Kominík (tříletý obor s výučním listem), 65-51-H/01 – Kuchař/číšník (tříletý obor s výučním listem), 64-41-L/51 – Podnikání (dvouleté nástavbové studium s maturitou pro žáky s výučním listem).

V záložce Pro uchazeče se můžete seznámit s výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2016/2017.

Milé překvapení čekalo na  strávníky v pátek 29. dubna ve školní jídelně. Před následujícím sletem si tam dalo dostaveníčko několik čarodějných bytostí. Více v záložce Akce školy.

Naše škola se připojila k celorepublikové akci Ukliďme Česko. Více se dozvíte v záložce Ekologie.

Návštěvu výstavy Titanic si můžete připomenout v záložce Akce školy.

Jak dopadli naši truhláři na soutěži odborných dovedností O hoblík Káji Hoblíka, si můžete přečíst v záložce Truhlář.

O účasti naší školy v okresním kole turnaje středních škol v odbíjené si můžete přečíst v záložce Sport.

V letošním roce jsme se premiérově zúčastnili republikové soutěže středních škol Nejzdatnější mládež a střední škola. Přestože jsme se velmi snažili, do finálové šestky nepostupujeme. Za rok bude naším cílem postup mezi osmičku nejlepších středních škol. Posilujte, cvičte, skákejte, šplhejte, prostě se hýbejte nejen soutěžně. A v příštím školním roce jdeme do toho znovu! Disciplíny a podmínky soutěže najdete na webových stránkách www.skfcr.cz nebo se informujte u učitelů tělesné výchovy. Mgr. Robert Kupka

V záložce Akce školy se dozvíte, jak žáci učebních oborů soutěžili v MATEMATICKÉM KLOKANU 2016.

O návštěvě stavebního veletrhu Stavotecht v Olomouci si můžete přečíst v záložce Akce školy.

Blíží se termín čtrnáctidenní pobytové stáže v Itálii, která proběhne v rámci projektu Erasmus+. Na zájemce čeká velice zajímavý program, s kterým se zde můžete seznámit. Z důvodu dobrovolného odstoupení dvou studentek oboru Cestovní ruch a stravovací služby bylo pořadí vybraných studentů upraveno následovně. Prohlédněte si aktualizovaný seznam vybraných studentů.

O jazykové olympiádě v Lounech se více dozvíte v záložce Akce školy.

V rámci doprovodného programu Mezinárodních veletrhů cestovního ruchu GO a REGIONTOUR 2016 (14. – 17. ledna 2016) v Brně se studenti 2. ročníku oboru cestovní ruch a stravovací služby ISŠ Rakovník zúčastnili dvou soutěží, a to 19. ročníku soutěže o královnu regionů České republiky REGION REGINA 2016 a 4. ročníku PROFI GO 2016 – turistický produkt, což je soutěž o nejlepší turistický produkt k podpoře cestovního ruchu v daném regionu. V obou soutěžích byli velmi úspěšní. Tereza Slavíková se stala 2. vicemiss soutěže o královnu regionů České republiky a Marián Bok, Barbora Bartošová a Kristýna Zarubová si ze soutěže PROFI GO 2016 přivezli ocenění za nejlepší prezentaci svého produktu na veletrhu a celkově v konkurenci středních a vysokých škol z celé ČR obsadili se svým produktem krásné 5. místo. Všem úspěšným studentům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Více se dovíte v záložce čtyřleté studium, kde si také můžete prohlédnout fotografie z těchto soutěží.

V záložce Domov mládeže si můžete prohlédnout, jak trénují ubytovaní žáci ve volném čase kondiční box.

Děkujeme firmě Procter & Gamble Rakona Rakovník za vánoční dárek škole v podobě finančního daru 10 000 Kč, za který byly zakoupeny knihy do čtenářské maturitní dílny. Podařilo se získat čtyřicet světových a českých literárních děl, která budou k dispozici žákům školy nejen k přípravě na maturitní zkoušku z českého jazyka, ale i ke čtení ve volném čase. Mgr. Robert Kupka

Připomínáme, že naše škola byla vybrána do evropského programu ERASMUS+. Díky programu ERASMUS+ vycestuje v květnu 2016 deset našich studentů oboru KUCHAŘ – ČÍŠNÍK a deset studentů maturitního studia CESTOVNÍ RUCH A STRAVOVACÍ SLUŽBY na pracovně–vzdělávací stáž do Itálie. Více informací najdete zde. Více informací můžete získat u Mgr. Vyskočilové nebo u PhDr. Cafourkové.

projekty OPVKDěkujeme firmě Procter & Gamble Rakona Rakovník za finanční příspěvek ve výši 15 tisíc Kč na koupi nových sportovních reprezentačních dresů. Více v záložce Sport.

Učitelé naší školy absolvovali zahraniční stáž pro učitele v rámci projektu OPVK, 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání, výzva číslo 56, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0827 pod názvem Inspirace Evropou.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník