logo

Informace o závěrečných učňovských zkouškách: Písemná závěrečná zkouška pro učňovské obory v termínu PODZIM 2016 se koná 19. září 2016; 20. – 22. září 2016 se budou podle oborů konat praktické závěrečné zkoušky a 23. září 2016 se budou konat ústní závěrečné zkoušky. Podrobný rozpis podle oborů najdete zde.

Adaptační kurzyProběhly adaptační kurzy prvních ročníků. Určitě pro vás připravíme reportáž z těchto kurzů s mnoha fotografiemi.

Pokud byste měli zájem zúčastnit se Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus Brno 2016, který se koná ve dnech 1. – 4. listopadu 2016, přečtěte si tuto pozvánku. Vhodné zejména pro budoucí maturanty.

Pravé italské recepty získané na stáži v Itálii doplněné spoustou obrázků si můžete prohlédnout v této ITALSKÉ KUCHAŘCE.

O workshopu navazujícím na stáž našich studentů a učitelů v Itálii se můžete dočíst v záložce Erasmus+. Zde najdete slíbené recepty.

Zájemci o složení maturitní zkoušky v termínu PODZIM 2016 mohou v případě jakýchkoli dotazů kontaktovat PhDr. Marii Cafourkovou. Mnoho užitečných informací najdete v záložce Informace k maturitám.

Návrat k menu

©ISŠ Rakovník